Ernæring

Ernæring

Ligesom hos mennesker er hundes ernæring en afgørende faktor for et sundt hundeliv. Nogle næringsstoffer er essentielle at få tilført gennem kosten, da kroppen ikke selv kan danne dem. En optimal ernæring byder hverken på for lidt eller for meget mad i hundeskålen. En korrekt diæt er en væsentlig forudsætning for, at hunden trives og kan præstere. Derudover vil korrekt ernæring forebygge, styre og forsinke opståen af sygdomme, og dermed optimere hundens generelle sundhed.

Hos Hund og Helbred er korrekt ernæring et fokusområde og har stor betydning for hundens sundhedstilstand, idet ernæringen er en vigtig del af både forebyggelse og behandling. For den bedste rådgivning og behandling er det vigtigt, at den enkelte hunds fysiologiske tilstand bedømmes af både dyrlægen og ernæringseksperten. På denne måde tjekkes hunden grundigt, og resultatet af denne undersøgelse danner et solidt helhedsbillede og grundlag for det videre forløb.

Ernæringsrådgivning retter sig mod såvel raske som syge hunde.

Hund og Helbred tilbyder;

 • Informationsmøde om ernæring til hunde (aftales individuelt)

  – Du får indsigt i hundens behov for korrekt ernæring

  – Information om valg af foder

  – Er det ok med godbidder til hunden?

  Der kan evt. ønskes specifikke emner eller temaer efter nærmere aftale.

  Pris kr. 300,00 inklusive moms pr. deltager (min. 6 deltagere)

  (hertil evt. dækning af kørselsudgifter)

 • Individuelt fodertjek – din hunds aktuelle ernæringsstatus

  – Hundens vægt, vækstkurve og BCS indhentes

  – Aktuel foderplan gennemgåes – fodermærke, -metode og daglig mængde m.m.

  – Din hunds aktuelle aktivitetsniveau

  – Tilbagemelding om status og det videre forløb:

  – Den aktuelle foderplan er passende, fortsæt til næste tjek

  – Den aktuelle foderplan skal optimeres – Ny foderplan anbefales

  Pris kr. 875,00 inklusive moms (pr. 1. maj 2024)

  (hertil evt. dækning af kørselsudgifter)

 • Skræddersyet individuel foderplan

  – Samtale med ejer samt undersøgelse af hunden; vægt, vækstkurve og BCS

  – Opfølgningssamtale

  – Tilbagemelding på hundens sundheds- og ernæringsstatus

  – Tilrettelæggelse af en individuel foderplan

  – Det videre forløb evt. kontrolsamtaler og vægt opfølgning

  Pris kr. 2.400,00 inklusive moms (pr. 1. maj 2024)

  (hertil evt. dækning af kørselsudgifter)

 • Årligt tjek på den individuelle foderplan

  Det kan anbefales, at der foretages et årligt fodertjek som opfølgning på en individuelt tilpasset foderplan. Der kan være behov for mindre justeringer og yderligere rådgivning.

  Pris kr. 500,00 inklusive moms (pr. 1. maj 2024)

  (hertil evt. dækning af kørselsudgifter)

Ernæringsrådgivningen vil være individuel fra hund til hund. Dog vil de indledende undersøgelser være ens. Herefter kan du vælge at få rådgivning til at få skræddersyet en foderplan til netop din hund. Udgangspunktet er den enkelte hunds sundhedsstatus, behov, aktivitetsniveau, neutraliserings status m.m.

 

Alle rådgivningsydelser faktureres jvf. aftale og indbetalingen skal foretages inden ydelserne leveres.

Kontakt mig for nærmere aftale og information.

Rådgivning til

 • Hvalpe og unghunde i vækst
 • Fuldvoksne hunde
 • Seniorer
 • Avlshunde (f.eks. drægtige og diegivne tæver)
 • Hunde med særlige krav til præstationsevne f.eks.

  Konkurrence-, jagt-, brugs- og udstillingshunde

 • Overvægtige/undervægtige hunde
 • Hunde med særlige behov (f.eks. sygdomsdiæter)
Bestil tid