Vaccination af hund

Vaccination af hund

Hund og Helbred arbejder målrettet på at forudse og forebygge de mulige sundheds- og trivselsproblemer der kan opstå i din hunds liv – fra hvalp til senior. En stor del af det forebyggende dyrlægearbejde består i korrekt vaccination af din hund. I dette blogindlæg kan du læse mere om det emne.

Hvorfor skal din hund vaccineres?

 Vaccinebeskyttelse er en vigtig del for at forebygge sygdom hos din hund så den dermed får et godt og langt hundeliv med god livskvalitet. Vacciner medfører et aktivt immunrespons i din hunds krop og beskytter derfor mod sygdom forårsaget af den virus, som vaccinen beskytter imod. Dermed tjener vaccinationer både som forebyggende beskyttelse af den enkelte hund, men virker også som en beskyttelse af den samlede hundebestand mod sygdomsudbrud og især spredning af sygdom verden over.

Hvordan virker en vaccine?

En vaccine består enten af levende, men markant svækkede virusstammer, eller af døde virus stammer. Når man vaccinerer sin hund, sker der en såkaldt aktiv immunisering, hvilket betyder at vaccinen aktiverer hundens immunsystem til at danne et immunrespons imod vaccinens virus. Denne aktive immunisering beskytter hunden længe, idet en del af immunreaktionen giver produktion af såkaldte hukommelsesceller i kroppen som kan genkende infektion med virus og dermed beskytte mod infektion. Dermed kan hundens krop ”huske” hvordan den skal reagere mod vaccinens virus, hvis hunden skulle møde denne virus i virkeligheden senere i livet. Ved gentagen vaccination styrkes og forfines immunsystemets immunsvar og hundens forsvar ”fintunes” dermed, så det nemmere kan genkende og slå ned på virus stammer.

Hvad skal din hund vaccineres mod?

Der findes to typer af vacciner: Kernevacciner og tillægsvacciner.

Alle hunde i Danmark anbefales at vaccineres med kernevaccinerne, imens et vaccinationsprogram med tillægsvacciner tilrettelægges af dyrlægen i samråd med ejeren ud fra en risikovurdering baseret på hundens adfærd, kontakt til andre hunde samt færden i Danmark og i verden. Generelt følges de nyeste vaccine anbefalinger fra World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) som løbende udgiver nye guidelines der kan findes på nedenstående link:

Vaccinations guidelines

Kernevacciner imod følgende virus sygdomme:

  • Hundesygevirus
  • Parvovirus
  • Adenovirus (smitsom leverbetændelse).

De 3 sygdomme som kernevacciner beskytter imod, er hundesygevirus, parvovirus og adenovirus. Disse 3 vacciner gives til alle hunde, da sygdommene disse virus forårsager, er livstruende og globalt forekommende. De er alle sammen virusinfektioner, som ikke kan behandles med antibiotika, ligesom infektioner forårsaget af bakterier kan. Dette gør virusinfektioner mere alvorlige end bakterielle infektioner og derfor anbefales vaccination imod disse. Vaccination med de tre kernevacciner giver hunden beskyttelse i 3 år ad gangen.

Tillægsvacciner

  • Leptospirose
  • Kennelhoste
  • Rabies

Ud over kernevaccinerne kan det være nødvendigt at vaccinere mod sygdommene leptospirose og kennelhoste. Hvis hunden skal med til udlandet, er det desuden et krav, at den er vaccineret mod rabies. I samarbejde med dig som ejer lægges et vaccinationsprogram specielt designet til din hund alt efter din hunds daglige færden, herunder adfærd, kontakt til andre hunde samt dyr og ikke mindst rejsestatus.